امبدینگ و مزو امبدینگ

یکی از روشهای درمانی برای چاقی موضعی امبدینگ است که با یا بدون تزریق دارو(مزوتراپی) در مرکز توسط متخصص طب سنتی انجام می‌شود

مزو تراپی کاهش سایز

با تزریق یکسری مواد داخل چربی نواحی دارای چربی موضعی و سلولیت کمک به رفع سلولیت و چربی تجمع یافته و سفت می شود در این کار از عصاره های کنگر و گیاه آب بشقابی و …استفاده می‌شود

در انتخاب دارو تزریقی نوع سولیت از نظر سفتی و نرمی اهمیت زیادی دارد.

مزو امبدینگ

مزو امبدینگ، ترکیبی از امبدینگ و مزوتراپی و  قرار دادن و کاشتن نخ همراه تزریق دارو در ناحیه دارای سولیت است.

 

 

تعداد جلسات برای نتیجه گرفتن از امبدینگ و مزوامبدینگ بین 2 تا 5 جلسه به فاصله حدودا 2 هفته است.