ویزیت طب سنتی

به صورت حضوری یا تلفنی شرح حال کامل فرد متقاضی گرفته می شود و با توجه به نوع تشخیص مزاج یا نوع بیماری در قدم اول دستورات و پرهیزهای دارویی داده می شود و در صورت نیاز داروهای ساده و مرکب تجویز می شود اگر فرد نیاز به اعمال دستی مثل بادکش یا حجامت داشته باشد انجام خواهد شد.

به صورت حضوری

بعد از پذیرش بیمار در مطب، فرم شرح حال تحویل داده می‌شود، بعد از تکمیل آن و اندازه‌گیری وزن و قد، ویزیت بیمار توسط دکتر الهام پارسا انجام می‌شود.

شرح حال و اطلاعات کامل شده و در صورت نیاز معاینات انجام می‌شود.

بعد از تشخیص مزاج یا بیماری فرد، دستورات دارویی یا غذایی مورد نیاز تجویز می‌شود.  

به صورت تلفنی

بعد از شروع بیماری کرونا و الزام بر ویزیت‌های غیر حضوری برای کاهش درگیری افراد، ویزیت تلفنی فعال شد به این صورت که بعد از پذیرش بیمار،  شرح حال کامل فرد متقاضی بصورت تلفنی توسط دکتر الهام پارسا گرفته می‌شود و عکس زبان و صورت و کل بدن و سایر اطلاعات مثل خوراکی‌های مصرفی و ….به واتساپ شخص دکتر پارسا ارسال می‌شود با توجه به نوع تشخیص مزاج یا نوع بیماری دستورات و پرهیزهای غذایی و داروهای ساده و مرکب تجویز می‌شود اگر فرد نیاز به اعمال دستی(یداوی) مثل بادکش یا حجامت داشته باشد انجام خواهد شد.